Sveden Fritid

Sveden Fritid är fritidsverksamheten på Svedenskolan Mälarhöjden.

Svedenskolan Mälarhjöjden erbjuder fritidshem för elever mellan 6 – 12 år. Med lokaler i samma byggnad som skolan förlänger vi dagen med allehanda aktiviteter där motion, hälsa och kultur står i centrum. Våra olika lokaler, skolgården och vår omgivning ger många möjligheter till aktiviteter.

Vi har öppet hela året med undantag för vissa klämdagar samt ett antal dagar då personalen planerar eller erhåller kompetensutveckling.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem

På Svedenskolan Mälarhöjdens fritidshem erbjuds barnen mellan 6-12 år en meningsfull fritid och en social gemenskap.

På fritidshemmet så erbjuds eleverna olika typer av aktiviteter. De lär känna omgivningarna och närsamhället och vi gör studiebesök t ex. på olika muséer. Vi åker med tunnelbana och buss för att stärka elevernas känsla av att klara olika situationer. Att själv välja aktiviteter tränar eleverna i sin självständighet. Spela spel, lyssna på musik, delta i högläsning, är viktigt för gemenskapen och samspelet. Vi bakar, lagar mat och äter tillsammans. Målet är att bidra till en meningsfull och utvecklande fritid.

Tillsammans ska skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. 

Vid IUP samtal med föräldrar planeras mål även för fritidsaktiviteter.

Här nedanför ser du hur en veckoplanering för fritidshemmet på Svedenskolan Mälarhöjden kan se ut: