Digital portfolio

Varje elevs utveckling dokumenteras i en digital portfolio som följer dem genom hela deras skolgång.

Syftet med en digital elevportfolio är att underlätta IUP-samtalet och synliggöra elevens utveckling. Det gör eleven delaktig och ökar självförtroendet.
Eleven sparar arbeten i form av film, ljud, foton och andra dokument digitalt. Med hjälp av dessa arbeten ska eleven kunna visa på och förstå sin utveckling gentemot kunskapskraven. Portfolion följer eleven vid tex. skolbyten. Portfolion skall innehålla:

  • Något som visar att jag kommit närmare ett mål
  • Något som berättar något viktigt om mig själv
  • Något som visar att jag lärt mig något jag inte kunde tidigare
  • Något som jag känner mig stolt och glad över 

Inför IUP-samtalet sammanställer eleven med hjälp av sin portfolio en PowerPoint-presentation som visar hur denne har utvecklats gentemot uppsatta mål. I presentationen används film, ljud, bild och texter. Eleven håller själv sitt IUP-samtal efter bästa förmåga och visar konkret vad han/hon har uppnått och åstadkommit.