Bra att veta

Här finns information som kan vara bra att ta del av.

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan görs på telefonnummer 08-517 07 302.

Om ditt barn är hemma för sjukdom ringer du på telefonnummer 08-517 07 302 före klockan åtta.

När ditt barn ska komma tillbaka till skolan ringer du på telefonnummer 08-517 07 302 före klockan åtta.

 

Fritids

Viktigt att tänka på om du behöver ändra ditt barns tider på fritids.

Vid ändringar av fritidstider kontakta skolans expedition i god tid innan.  Om ditt barn ska ha längre dagar (lämnas tidigare eller hämtas senare) behöver fritidsverksamheten två veckor på sig för att planera schema/personal.

Skolskjuts

Avbokning och påbokning vid sjukdom eller ledighet görs av föräldern till taxibolaget.

Avbokning och påbokning vid sjukdom eller ledighet görs av föräldern till taxibolaget via telefon, mejl, kundwebb eller app.

Skolskjutsen väntar 5 minuter efter överenskommen hämtningstid och åker sedan vidare. Du kan inte få en ny skolskjutstid om ditt barn av någon anledning missat den planerade körningen. Det är då ditt ansvar som vårdnadshavare att ta barnet till skolan. Tänk också på att du måste meddela skolskjutsbolaget för att boka in returresan då denna avbokas automatiskt.

Vid permanenta ändringar kontakta skolans expedition i god tid innan minst 5 arbetsdagar om ditt barn ska ha kortare dagar. Vid ändring till senare tider för ditt barn behöver fritidsverksamheten två veckor för att planera schema/personal. De nya taxitiderna börjar gälla samtidigt som de nya fritidstiderna.

All  skolskjuts avbokas automatiskt vid lov om man inte har anmält att ens barn ska gå på fritids.

Ändring av hemadress skickas in som ny ansökan om skolskjuts till Utbildningsförvaltningen.

Reklamationer ska skickas till Samtrans (reklamation@samtrans.se) alternativt Taxi Kurir (skol@taxikurir.seplanering@taxi020.se) med en kopia till utbildningsförvaltningen (Funktion.utbf-T-EPRskolskjuts@stockholm.se). Använd gärna avvikelseblanketten nedan för Samtrans.

 

Allvarliga reklamationer samt frågor och synpunkter kring avtalet om persontransporter ska också skickas till serviceförvaltningens funktionsbrevlåda: persontransporter@stockholm.se  

Läsårsdata 17/18

      

FÖR SVEDENSKOLAN MÄLARHÖJDENS ELEVER

_________________________________________________________

 

HÖSTTERMINEN 2017                         ons 16 aug             -      tors 21 dec

 

VÅRTERMINEN 2018                              tis 9 jan                   -      fre 8 juni

 

                                             

 

Höstterminen  2017

 

v 33 ons     16 aug                 Läsårets första skoldag

v 35 ons     30 aug                 Föräldramöte kl 18.00

v 36 ons     6 sept                   Personalmöte kl 15:00

v 39 tis       25 sept                 Klassfotografering, start kl 8.30

  v 40 mån  2 okt                    Studiedag lärare                                     Skolan stängd  Fritids öppet

v 40 ons     4 okt                    Personalmöte

v 44            30 okt-3 nov       Höstlov                                                       Skolan stängd  Fritids öppet

v 45 ons     8 nov                   Personalmöte

v 49 ons     6 dec                    Personalmöte

v 51 tors     21 dec                 Terminsavslutning                                 Fritids öppet

v 51 fred    22 dec                 Jullovsfritids börjar                                                                         

 

Vårterminen  2018

 

v 2     mån  8 jan                     Studiedag                                                    Skolan stängd  Fritids öppet

v 2     tis     9 jan                      Vårterminens första skoldag

 v 9             26 feb-2 mars     Sportlov                                                     Skolan stängd  Fritids öppet

v 12   fre    23 mars               Studiedag                                                  Skolan och  Fritids stängt

 v 14           3–6 april             Påsklov                                                        Skolan stängd  Fritids öppet

v 18   mån    30 april              Lov för elever                                          Skolan stängd  Fritids öppet

v 19 fre      11 maj                 Lov för elever                                         Skolan stängd Fritids öppet

v 23   ons    6 juni                  Nationaldagen                                       Skolan och Fritids stängt

v 23   fre    8 juni                   Läsårsavslutning                                    Fritids öppet

  

                                                            

 

Ansökan om ledighet

Här kan du skriva ut ansökan om ledighet för elev.

Ansökan om ledighet ska lämnas in skriftligt till klassläraren i god tid före önskad ledighet. Ledigheten är inte beviljad förrän ledighetsansökan lämnats tillbaka  till vårdnadshavare underskriven.

 

Skollagen 7 kapitlet 18 §. Ledighet

En elev i en skolform som avses i 17 §, (grundskola, grundsärskola, specialskolan och sameskolan), får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.Rektorn beslutar om ledighet.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Föräldraforum

Föräldraforum arrangeras en gång per läsår, på kvällstid. Syftet är att finna en mötesplats mellan skolan och hemmet samt öka delaktigheten. Innehållet för kvällen bestäms i föräldrarådet och efter önskemål från pedagoger. Föräldraforum har tidigare bland annat handlat om lekens betydelse - ”Floortime”, sociala berättelser, lågaffektivt bemötande och om att vara förälder till barn med autism.

Vi återkommer om datum.

Besvärshänvisning

Om du är missnöjd med ett beslut om stöd enligt 3 kap 8-9§§ SL kan du överklaga detta. På skolväsendets överklagandenämnds hemsida, http://www.overklagandenamnden.se/ kan du läsa mer om vad som kan överklagas.

Råd vid sjukdom

Elever får ofta infektioner och smittar varandra och vuxna i sin närhet. Dessa råd bör följas för att undvika smitta.

Snuvor är alltid mest smittsamma i början. En förkylning börjar ofta med klar, rinnande snuva. Lite senare blir snuvan tjockare och gulare, detta behöver inte innebära att infektionen är orsakad av bakterier.

Infektioner utan feber. Man kan ha en infektion i kroppen utan feber, men kan vara trött och hängig. Eleven ska vara hemma tills krafterna återkommit för att orka delta i skolverksamheten.

Vid feber ska man vara feberfri minst ett dygn utan febernedsättande läkemedel innan man kommer tillbaka till skolan.

Vid penicillin/antibiotika behandling ska man ha ätit medicin i två dagar för att vara smittfri, men det är hur barnet mår som bestämmer om man behöver stanna hemma längre. Det är även mycket viktigt att man äter färdigt hela kuren.

Ögoninflammation är väldigt smittsamt och sprids lätt vid beröring av ögat. Elev som ej kan låta bli att klia/peta i ögat bör därför stanna hemma.

Vid diarré och magsjuka ska man vara hemma. Observera att vid vinterkräksjuka ska den drabbade vara utan symtom (kräkningar och/eller diarré) i tre dygn innan han/hon är smittfri.

Huvudlöss. Bästa sättet att förebygga spridning av löss är att luskamma håret ett par gånger i början av varje skoltermin. Viktigt att behandla samma dag som lössen upptäcks, och sen kamma varannan dag i två veckor. Följ behandlingsinstruktionen NOGA ! www.vardguiden.se

Vid ”mask i magen” (Springmask). Viktigt att behandla samma dag som det upptäcks och att följa behandlingsinstruktionen noga. Byte av sängkläder samt noggrann städning av sovrummet bör vidtas. Ibland kan behandling av hela familjen övervägas. Följ hygienråd på www.vardguiden.se

Svinkoppor (Impetigo). Smittar vid hudkontakt.  Följ råd www.vardguiden.se . Kan eleven ej låta bli att peta på svinkoppan finns risk för smitta och eleven bör vara hemma tills svinkoppan torkat in.

Herpesblåsor smittar vid hudkontakt. Följ råd på  www.vardguiden.se . Kan eleven ej låta bli att peta på blåsorna eller såret finns risk för smitta och eleven bör vara hemma tills det torkat in.

Tänk på solskydd!

Under den solstarka tiden av året är det viktigt att tänka på att barnen behöver skyddas från skadlig UV-strålning. Skydda barn med kläder (tex tunn långärmat) och kom ihåg att skicka med keps/solhatt till skolan. Skicka även gärna med solskyddskräm. Mer råd på www.vardguiden.se

Om fotografering på våra skolor

Viktigt att tänka på vid fotografering på våra skolor.

I samband med skolavslutningar och andra evenemang på skolan är det många som vill fotografera och/eller filma sitt barn, vilket vi har vi full förståelse för. Många av de som tar bilder på och/eller filmar sitt barn, där även andra elever och föräldrar syns, publicerar dessa bilder och/eller filmer i olika sociala medier på internet. Flera föräldrar hos oss vill inte att deras barn ska finnas med på bild eller film på internet. De kanske inte heller själva vill synas på bild eller film på internet. Den som ofrivilligt syns på bild/i filmer upplagda på internet kan uppfatta detta som kränkande. Publicering av bilder/filmer på internet som bedöms som kränkande strider mot personuppgiftslagen. Det kan också finnas individer med skyddad identitet. Brott mot personuppgiftslagen kan leda till åtal.

Vår absoluta rekommendation är därför att vid olika evenemang på skolan endast fotografera/filma sitt eget barn för att inte riskera att bryta mot personuppgiftlagen.

Läs våra rekommendationer för fotografering.

Besöka skolan

Att exempelvis vårdnadshavare, vårdgivare, representanter för organisationer eller företag vill besöka skolan är både trevligt och stimulerande. För många besök kan dock göra att lärmiljön blir allt för påverkad. Våra elever har rätt till trygghet, studiero och ordning. Det medför att alla besök, i så stor utsträckning som möjligt, ska planeras i förväg.

Vänligen ladda ner och läs igenom informationen i dokumentet nedan innan du besöker Svedenskolan Mälarhöjden.

Kalender

Kalenderuppgifter för höstterminen 2017

- 6 december  kl 15:00 - Personalmöte 

- 8 december kl 14:00-15:00 - Adventsfika 

- 10 januari  kl 15:00 - Personalmöte

- 7 februari kl 15:00  - Personalmöte

- 14  mars kl 15:00 - Personalmöte

- 11 april kl 15:00 - Personalmöte

- 16 maj kl 15:00 - Personalmöte