Välkommen att kontakta oss!

Svedenskolan Mälarhöjden
08-517 07 300
Box 424
129 04 Hägersten
svedenskolan.malarhojden@up.se
Besöksadress: Mälarhöjdsvägen 23, Mälarhöjden

Skolledning

Mariana Berlin
Tf rektor
08-517 07 301
072-570 71 23

Expedition

Karin Pettersson
Skoladministratör
08-517 07 320

Sjuk- och friskanmälan

08-517 07 302

Lärare

Mentor M1
08-517 07 306
Karin Öberg
Mentor M2
08-517 07 306
Marcus Nordholme
Mentor M3
08-517 07 306
Tina Karphed
Mentor M4
08-517 07 306
Joakim Wesström
Mentor M5
08-517 07 306

Lärare estetiska/praktiska ämnen

Mårten Bergström
Lärare trä- och metallslöjd
08-517 07 300
Carl-Michael Andersson
Lärare musik
08-517 07 300
Kicki Rydberg
Lärare bild
08-517 07 300
Tetyana Petrunyuk
Lärare textilslöjd
08-517 07 300

Elevhälsoteam

Skolsköterska
08-517 07 305
Sara Hallén
Skolkurator
070-392 23 21
Tina Karphed
Speciallärare
08-517 07 306

Fritids

Ann-Marie Storkson
Fritidsledare
070-646 44 09

Skolrestaurang

Birgitta Wasserman
Köksbiträde
08-517 07 319